Danh mục : CÔNG TÁC GIÁO DỤC

[kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)]

Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử: Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch quyết chiến chiến lược lớn nhất của quân và dân ta đánh vào trung tâm đầu não và lực lượng quan trọng nhất của chính quyền, quân đội Ngụy ở Sài Gòn - Gia Định và các vùng phụ cận, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.


Ý kiến của bạn