Danh mục : CÔNG TÁC GIÁO DỤC

50 tham luận tham gia Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng

Ban tổ chức Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng cho biết đã nhận được hơn 50 tham luận của lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các chuyên gia, nhà khoa học; các tỉnh, Thành đoàn...
Hôm nay 31.1 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học đầu ngành về lịch sử Đảng và xây dựng Đảng; các đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực...
Theo ban tổ chức, diễn đàn là dịp để tuổi trẻ cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chặng đường lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến khi Đảng lãnh đạo giành mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Đảng lãnh đạo xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.
Đồng thời, tuổi trẻ cả nước cùng chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
 
Thông qua diễn đàn, đoàn viên, thanh niên thể hiện nhận thức vai trò, trách nhiệm, hiến kế của mình trong công tác xây dựng Đảng; đề xuất các giải pháp cụ thể để tham gia xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh; bồi dưỡng các thế hệ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.
Đồng thời, diễn đàn góp phần trang bị nội dung, bổ sung kiến thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; khẳng định niềm tin của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục tạo sự quan tâm của các cấp ủy Đảng với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và thế hệ trẻ Việt Nam.
Ban tổ chức diễn đàn cũng cho biết đã nhận được hơn 50 tham luận của lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các chuyên gia, nhà khoa học; các tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, đoàn viên, thanh niên cả nước.

Ý kiến của bạn