Danh mục : BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV

Ban Chấp hành Đoàn TN công ty VTSG nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tại Đại Hội Đoàn TN Công ty VTSG khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra 15 đồng chí:

1. Đ/c: Nguyễn Linh Phương - Bí thư Đoàn TN Công ty VTSG
2. Đ/c: Đỗ Văn Thìn - Phó Bí thư Đoàn
3. Đ/c: Phạm Hùng Hiện - Ủy Viên Ban Thường vụ
4. Đ/c: Trần Anh Tuấn - Ủy Viên Ban Thường vụ
5. Đ/c: Nguyễn Thị Vân Anh - Ủy Viên Ban Thường vụ
6. Đ/c: Trần Văn Thành - Ủy Viên Ban Thường vụ
7. Đ/c: Hồ Văn Cường - Ủy Viên Ban Thường vụ
8. Đ/c: Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy Viên Ban Thường vụ
9. Đ/c: Đỗ Minh Chiến - Ủy Viên Ban Thường vụ
10. Đ/c: Phạm Hải Chiều - Ủy Viên Ban Thường vụ
11. Đ/c Trần Nguyên Kiệt - Ủy Viên Ban Thường vụ
12. Đ/c Ngô Thị Thùy Dương - Ủy Viên Ban Thường vụ
13. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Ủy Viên Ban Thường vụ
14. Đ/c Nguyễn Thái Học - Ủy Viên Ban Thường vụ
15. Đ/c Nguyễn Việt Long - Ủy Viên Ban Thường vụ

Các đồng chí trong UBKT Đoàn gồm có:

1. đ/c Đỗ Văn Thìn - Chủ nhiệm
2. đ/c Trần Anh Tuấn - Phó chủ nhiệm
3. đ/c Lưu Thị Minh Hồng - Ủy viên
4. đ/c Phạm Hồng Duy - Ủy viên
5. đ/c Nguyễn Thanh Trúc - Ủy viên
 

Ý kiến của bạn