Danh mục : CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức Đoàn TN Công ty CP VTĐS Sài Gòn

Đoàn TN Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn quản lý 10 đơn vị đoàn thanh niên trực thuộc trãi dài từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng và một đơn vị tại Hà Nội. Hoạt động trong các lãnh vực vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên tuyến đường sắt quốc gia.

Các đơn vị trực thuộc gồm: 

1. Đoàn TN CQ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Saì Gòn.

2. Đoàn TN Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn. 

3. Đoàn TN Chi nhánh Vận tải đường sắt Sóng Thần.

4. Đoàn TN Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn.

5. Đoàn TN Đoàn Tiếp viên Đường sắt Phương Nam.

6. Chi nhánh Vận tải đường sắt Bình Thuận.

7. Đoàn TN Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang.

8. Đoàn TN Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng.

9. Đoàn TN Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng.

10. Đoàn TN Chi nhánh Vận tải đường sắt Miền Bắc.


Ý kiến của bạn