Danh mục : CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (15/8/1955-15/8/2020)

Ngày 15/8/1955 Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đã ra quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam ngành Đường sắt trực thuộc Trung ương Đoàn và cử ra Ban cán sự do đồng chí Vũ Đức làm Trưởng ban, các đồng chí Lê Hùng, Trần Thọ là Phó ban.

Sự kiện thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam ngành Đường sắt có ý nghĩa hết sức quan trọng trong lịch sử phong trào thanh niên Đường sắt, thể hiện bước trưởng thành mới của phong trào thanh niên Đường sắt; khẳng định vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của lực lượng thanh niên Đường sắt trong công nhân Đường sắt nói riêng, trong phong trào thanh niên Việt Nam nói chung lúc bấy giờ. Đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, của Trung ương Đoàn, của lãnh đạo Tổng cục Đường sắt đối với tuổi trẻ ngành Đường sắt trong sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. Từ đây, phong trào thanh niên Đường sắt bước sang một thời kỳ phát triển mới.

Có thể nói, qua 65 năm phát triển của Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam đã góp phần quan trọng tô thắm thêm truyền thống 139 năm xây dựng và phát triển ngành Đường sắt.

Nguồn thanhnienduongsat


Ý kiến của bạn