Danh mục : GIỚI THIỆU

Giới thiệu về Đoàn TN Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn

Đường sắt Miền Nam trước năm 1975 chỉ hoạt động được một số đoạn và chủ yếu phục vụ cho các hoạt động quân sự, đội ngũ thanh niên công nhân đường sắt Miền Nam (1954 - 1975) đã tham gia tích cực vào các cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. Tuổi trẻ trong các cơ sở Hỏa xa Dĩ An, Biên Hòa và Sài Gòn đã tích cực tham gia cuộc tiến công nổi dậy mùa xuân 1975.

 Cư xá Hỏa xa trên đường Lý Thái Tổ là nơi tập trung của cuộc nổi dậy của cả vùng Ngã Bảy, Chuồng Bò. Thanh niên công nhân các cơ sở hỏa xa trên toàn Miền đã hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền cách mạng, tham gia bảo vệ máy móc, kho tàng, đón lực lượng giải phóng vào tiếp quản thuận lợi. Tổ chức Đoàn thời điểm sau năm 1975 có tên gọi là Ban cán sự Đoàn TN Đường sắt miền Nam.

Đến cuối năm 1976, ngành đường sắt thành lập Ban Quản lý Đường sắt khu vực III tổ chức Đoàn TN được đổi tên thành Đoàn TN Ban Quản lý Đường sắt khu vực III, trụ sở đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1977, ngành Đường sắt đổi tên thành Quận đường sắt III nên tổ chức Đoàn cũng đổi tên thành Đoàn TN Quận Đường sắt III. Tổ chức Đoàn của các đơn vị phía Nam ngày càng ổn định và phát triển, số lượng đoàn viên được kết nạp trong 2 năm 1978 và 1979 đã tăng gấp đôi so với 2 năm trước đó, trong đó có 247 đoàn viên được kết nạp Đảng. Đến năm 1980 tất cả các đơn vị đều có tổ chức Đoàn.

Năm 1984, Đoàn TN Quận Đường sắt III được đổi tên thành Đoàn TN Công ty Vận tải Đường sắt khu vực V. Năm 1985, Đoàn TN Tổng cục Đường sắt giải thể, các tổ chức Đoàn về sinh hoạt với Đoàn TN các địa phương. Trong đó, Đoàn TN Công ty Vận tải Đường sắt khu vực 5 chuyển về Đoàn khối cơ sở Đường sắt trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau một thời gian chuyển về sinh hoạt với địa phương, Ban chấp hành lâm thời Đoàn TN Đường sắt Việt Nam được Trung ương Đoàn quyết định thành lập lại vào tháng 3/1989,  Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam được tổ chức lại trên cơ sở đó Đoàn TN Xí nghiệp Liên hợp Vận tải Đường sắt khu vực III được thành lập theo quyết định số 16 NQ/TCTNĐS ngày 28/03/1989.

Đến năm 2003, thực hiện Nghị quyết số 05NQ/BTV ngày 20/3/2003 của BTV Đảng ủy ĐSVN về lãnh đạo thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Tổng công ty ĐSVN, mô hình tổ chức của các xí nghiệp Liên hợp vận tải Đường sắt thay đổi nên tổ chức đoàn cũng thay đổi theo. Ngày 01/10/2003, Đoàn TNĐS Việt Nam giải thể Đoàn TN Xí nghiệp Liên hợp Vận tải Đường sắt khu vực III và ra quyết định số 333 QĐ/XD-TNĐS thành lập Đoàn TN Công ty VTHKĐS Sài Gòn là tổ chức đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn TNĐS Việt Nam.

Địa chỉ liên hệ:
Đoàn Thanh niên Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn
Địa chỉ: Số 136 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.
Website: thanhnien.saigonrailway.vn
 

 


Ý kiến của bạn