Danh mục : KIẾN THỨC

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Căn cứ Công văn số 270/TLĐ, ngày 01/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn, để giúp các cán bộ công đoàn thao tác thành thạo phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đăng tải tài liệu và các video hướng dẫn sau:

Chi tiết file tải về : Tài liệu tập huấn

Đường dẫn truy cập phần mềm thực hành: 103.21.148.18:8181/VTBWebProject

Đường dẫn truy cập phần mềm chính thức:http://doanvien.congdoan.vn/VTBWebProject/

Một số hướng dẫn:

Nguồn congdoan


Tags #congdoan

Ý kiến của bạn