Danh mục : ĐỜI SỐNG

Mọi người hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khai báo y tế thường xuyên trên app NCOVI

Mọi người hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khai báo y tế thường xuyên trên app NCOVI vì *DỊCH VẪN CÒN* nên chúng ta không được chủ quan.


Ý kiến của bạn