Các tin tức với tags : giaoduc

Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Ngày 05/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành – Văn Ba với lòng yêu nước nhiệt thành, tình thương dân vô hạn, nghị lực phi thường đã ra nước ngoài, bôn ba qua các châu lục, lao
2020-06-11 08:52:43 CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Sáng 22.11, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy TP.HCM phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.
2020-11-23 09:39:22 CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăngghen

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020) như sau:
2020-11-26 13:37:48 CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2020-11-30 10:05:46 CÔNG TÁC GIÁO DỤC